SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Cổ phiếu quỹ: SBT bán tối đa 14 triệu cổ phiếu quỹ

Giao dịch được thực hiện kể từ ngày 14/12/2012.

 Mã chứng khoán: SBT

Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000.000 CP

Tổng số cổ phiếu đăng ký bán tối đa: 14.000.000 cổ phiếu

Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung vốn lưu động

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2012 đến ngày 13/1/2013.

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.683,6 (157.889,6%) 3,95,2
HSX88.474,3 +88.408,5 (134.359,4%) 1,99,7
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX25,2 +0,2 (0,8%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX619.315,4 +619.295,0 (3.035.759,9%) 2,318,4
HNX0,0 -21,7 (-100,0%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,2 (169.715,9%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược