SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SBT – Điện Gia Lai đăng ký mua 7 triệu CP

Thời gian giao dịch từ ngày 6/12/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Điện Gia Lai

Mã chứng khoán: SBT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 5.480.150 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Thái Văn Chuyện

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.000.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.840.150 CP, tỷ lệ 9,05%

Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/12/2012 đến ngày 4/1/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,6 (81.069,4%) 3,95,2
HSX88.474,4 +88.397,5 (114.951,2%) 1,99,7
HNX0,0 -25,1 (-100,0%) 5,14,5
HNX26,6 -0,4 (-1,5%) 6,83,1
HNX60,0 +1,5 (2,6%) 2,55,9
HNX2,7 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX813.957,4 +813.932,7 (3.295.274,0%) 2,318,4
HNX17,5 +1,5 (9,4%) 6,63,6
HSX5,4 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược