SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Thay đổi nhân sự: SBT – bà Huỳnh Thị Bích Ngọc thôi làm Thành viên HĐQT

CTCP Mía đường Tây Ninh (SBT) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự như sau:

 Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Huỳnh Thị Bích Ngọc kể từ ngày 1/11/2012.

Trước đó, SBT đã chấp nhận đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Huỳnh Bích Ngọc và bổ nhiệm bà Đặng Huỳnh Ức My, con gái bà Huỳnh Bích Ngọc thay thế.

Tại Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ( BHS), bà Huỳnh Bích Ngọc cũng đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch và Thành viên HĐQT. Công ty này bổ nhiệm ông Thái Văn Chuyện giữ chức Chủ tịch kể từ ngày 2/8.


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 3,95,2
HSX64,0 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,0 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX4,9 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược