SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch nội bộ: SBT – Thành viên HĐQT đã mua 1,5 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Huỳnh Bích Ngọc nắm giữ tại SBT tăng từ 0 CP lên 1,5 triệu CP.

 Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Bích Ngọc

Mã chứng khoán: SBT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

Số lượng CP đã mua: 1.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/10/2012 đến ngày 26/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 3,95,2
HSX64,0 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX0,0 -34,9 (-100,0%) 5,14,5
HNX27,0 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,3 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX4,9 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược