QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

ĐHCĐ thuờng niên 2013: QHD - Lên kế hoạch lợi nhuận 5 tỷ đồng năm 2013

CTCP Que hàn Việt Đức công bố Nghị quyết ĐHCD phiên họp thường niên ngày 23/3/2013.

 Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với tổng doanh thu dự kiến đạt 232,3 tỷ đồng; lợi nhuận tối thiểu 5 tỷ đồng.

Trong năm 2012, QHD công bố lãi sau thuế 5,2 tỷ đồng và quyết đinh chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 9%.

Nghị quyếtvăn bản ĐHCĐ chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,1 +0,1 (0,7%) 1,14,9
HSX805.109,8 +805.108,7 (75.953.651,9%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược