QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Kết quả kinh doanh: QHD - Lợi nhuận Q4 đạt 2,78 tỷ đồng, tăng 23%

Tính chung cả năm 2012, QHD doanh thu thuần đạt 236,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 60,6% so với 2011.

Công ty cổ phần que hàn Việt Đức QHD công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2012.

Trong quý 4, doanh thu thuần QHD giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 56,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận gộp kỳ này của QHD vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 10 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, trong quý 4 QHD còn lãi 2,78 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2012, QHD doanh thu thuần đạt 236,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 60,6% so với 2011.

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,8 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược