QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Nghị quyết HĐQT: QHD tạm ứng cổ tức bằng tiền 9%

QHD thông báo nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 14/12/2012.

HĐQT thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2012 tỷ lệ 9%.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược