QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Kết quả kinh doanh: 9 tháng, QHD lãi 2,5 tỷ, tăng 2,5 lần cùng kỳ

Quý 3/2012, QHD đạt hơn 850 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần que hàn Việt Đức QHD công bố báo cáo tài chính quý 3/2012.

Trong quý 3, doanh thu thuần QHD giảm 25% so với cùng kỳ, đạt 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ, đạt 5,3 tỷ đồng.

Kết quả, QHD đạt hơn 850 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng, lớn gấp gần 2,5 lần cùng kỳ.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược