QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Giải trình ý kiến kiểm toán: QHD bị lưu ý khoản tiền thuê đất chưa trả hết

Lãi sau thuế sau soát xét 6 tháng đạt 1,64 tỷ đồng, giảm nhẹ so với trước soát xét.

Tại phần ý kiến kiểm toán, đơn vị kiểm toán cho biết, theo thông báo nộp tiền thuê đất năm 2012 của Chi cục thuế Thường Tín, số tiền thuê đất năm 2011, 2012 tính theo đơn giá mới mà công ty còn phải nộp 2,62 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty mới tạm tính tiền thuê đất vào chi phí số tiền là 128 triệu đồng, thấp hơn số phải nộp là 2,49 tỷ đồng.

Hiện nay, công ty đã được cơ quan quản lý chức năng hướng dẫn các thủ tục để có thể được xem xét thay đổi mức thuế áp dụng cho diện tích đất đang sử dụng của công ty tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Do vậy, chi phí thuê đất trên BCTC cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2012 có thể thay đổi tùy theo quyết định chính thức.

Lãi sau thuế sau soát xét 6 tháng đạt 1,64 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lãi 1,67 tỷ đồng trước soát xét.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -12,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX106.168,3 +106.167,3 (10.723.973,7%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược