QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Kết quả kinh doanh: QHD - Lợi nhuận quý II/2012 gấp 3 lần cùng kỳ

Nguyên nhân do doanh thu từ sảm phẩm chủ lực tăng vọt trong khi giá nguyên liệu giảm.

Công ty cổ phần que hàn Việt Đức QHD công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Trong quý II, doanh thu thuần QHD giảm 15% so với cùng kỳ, đạt 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 20% nên lợi nhuận gộp kỳ này của QHD vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,9 tỷ đồng.

Các chi phí đồng loạt tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Công ty còn 1,34 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 101 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,67 tỷ đồng, lớn gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Giải trình về biến động lợi nhuận, QHD cho biết, quý II/2012 sản lượng tiêu thụ của công ty giảm so với cùng kỳ năm 2011, các chi phí như bán hàng, lãi vay ngân hàng và lãi phải trả khách hàng cũng tăng.

Tuy nhiên trong cơ cấu tiêu thụ loại sản phẩm chủ lực có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ (năm 2012 chiếm 38%/tổng sản phẩm tiêu thụ; năm 2011 chiểm 31%/tổng sản phẩm tiêu thụ), đồng thời giá một số loại nguyên liệu chính giảm. Chính vì vậy lợi nhuận của công ty quý II/2012 tăng nhiều so với quý II/2011.
 


Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược