QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

QHD: Trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD) thông báo Ngày 19/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2012

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)

Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán chưa lưu ký: +Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: người sở hữu mang chứng minh nhân dân (có bản sao nộp kèm theo) đến nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (xã Nhị khê, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/04/2012.

Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: người sở hữu cung cấp bản sao chứng minh nhân dân và số tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu nhận tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức)

Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Thời gian thực hiện: 10/04/2012

 


Theo - HNX



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược