QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

QHD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 16/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD).

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2012

Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 02/03/2012

+ Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở chính của Công ty, Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội

+ Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và dự kiến phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2011;

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012;

Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành công ty;

Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,0 +0,5 (3,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược