QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

QHD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức (QHD) giải trình về kết quả SXKD quý 4 năm 2011.

Quý 2 và quý 3 năm 2011 do các ngành sử dụng sản phẩm của chúng tôi , đặc biệt ngành  công nghiệp đóng tầu gần như ngừng trệ , công ty chuyển hướng sang thị trường dân dụng nhưng thương hiệu của công ty và tính cạnh tranh ở thị trường này chưa cao sản lượng thụt giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp đẫn đến thua lỗ.

 Quý 4 năm 2011 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vị thế sản phẩm của công ty ở thị trường dân dụng dần được nâng cao ,nhóm sản phẩm ở thị trường này tiêu thụ ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2010, giảm thiểu đáng kể được chi phí chung. Mặt khác bằng nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí NVL ,nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí quản lý làm cho hiệu quả kinh doanh được nâng lên dẫn đến kết quả kinh doanh cao hơn mức cùng kỳ năm 2010.

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho kết kết quả SXKD quý 4 năm 2011 tăng  so với quý 4 năm 2010.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược