QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

QHD: Quyết định của HĐQT

CTCP Que hàn Việt Đức công bố về Quyết định của HĐQT như sau:

Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Khán hiện là Trưởng phòng kế hoạch vật tư giữ chức phó giám đốc kinh doanh kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược