PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

BCTC kiểm toán 2012: PVX - Công ty mẹ tăng lỗ thêm 147 tỷ đồng sau kiểm toán

Mức lỗ sau kiểm toán của riêng công ty mẹ năm 2012 là 1.369 tỷ đồng, tăng lỗ 147 tỷ đồng so với mức lỗ 1.222 tỷ đồng trước kiểm toán.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Đơn vị kiểm toán Deloitte dành 2 trang nêu ý kiến kiểm toán. Theo ý kiến của Deloitte, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Tổng công ty tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, mức lỗ sau kiểm toán của riêng công ty mẹ năm 2012 là 1.369 tỷ đồng, tăng lỗ 147 tỷ đồng so với mức lỗ 1.222 tỷ đồng trước kiểm toán.

Sự điều chỉnh lợi nhuận sau kiểm toán có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính có thể kể đến như sau:

-Doanh thu thuần giảm từ 1.432 tỷ đồng còn 1.422 tỷ đồng

-Giá vốn tăng từ 1.411 tỷ đồng lên 1.423 tỷ đồng

-Chi phí hoạt động tài chính tăng từ 659 tỷ đồng lên 679 tỷ đồng.

-Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 686,5 tỷ đồng lên 792 tỷ đồng sau kiểm toán.


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược