PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVX - Market Vectors ETF Trust tăng tỷ lệ nắm giữ lên 6,12%

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.481.168 CP (tỷ lệ 6,12%)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVX

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.943.368 CP (tỷ lệ 5,49%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.537.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.481.168 CP (tỷ lệ 6,12%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 0,0 (0,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,7 (8.191.900,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM57,0 -3,0 (-5,0%) 3,26,1
HSX132.710,7 +132.684,7 (510.325,7%) 4,13,4
HSX8.847,5 +8.838,0 (93.623,0%) 3,04,2
HNX6,0 +0,5 (9,1%) 2,23,5
HSX212.336,8 +212.319,8 (1.248.940,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược