PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVX - Market Vectors ETF Trust tăng tỷ lệ nắm giữ lên 6,12%

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.481.168 CP (tỷ lệ 6,12%)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVX

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.943.368 CP (tỷ lệ 5,49%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.537.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.481.168 CP (tỷ lệ 6,12%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX88.473,7 +88.468,3 (1.644.391,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX115.016,0 +114.986,0 (383.286,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.352,7 (2.853.888,1%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX26.542,3 +26.526,1 (163.741,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược