PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVX - Market Vectors ETF Trust tăng tỷ lệ nắm giữ lên 6,12%

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.481.168 CP (tỷ lệ 6,12%)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVX

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.943.368 CP (tỷ lệ 5,49%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.537.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.481.168 CP (tỷ lệ 6,12%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX17.694,8 +17.689,4 (326.371,8%) 1,84,8
UPCOM2,8 +0,1 (3,7%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX141.558,1 +141.530,0 (503.665,3%) 4,13,4
HSX477.757,6 +477.737,8 (2.412.817,4%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX44.236,9 +44.221,9 (294.812,9%) 0,78,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,2 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược