PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVX– Market Vectors trở thành cổ đông lớn

Ngày trở thành cổ đông lớn: 25/02/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVX

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 19.910.668 CP (tỷ lệ 4,98%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 102.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.013.268 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 25/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,9 -0,1 (-10,0%) 1,37,1
HSX707.788,9 +707.783,5 (13.107.100,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX265.421,1 +265.395,0 (1.016.839,0%) 4,13,4
HSX309.657,7 +309.646,9 (2.867.101,0%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX14,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM3,3 +0,4 (13,8%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược