PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Công bố thông tin: PVX - Báo cáo quản trị công ty năm 2012

CTCP Xây lắp dầu khí VN công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành họp và ban hành 81 nghị quyết HĐQT liên quan đến các hoạt động kinh doanh và thay đổi nhân sự của Công ty.

Từ ngày 15/10/2012 đến 31/12/2012 PVX đã hoàn tất việc chuyển nhượng 18,15 triệu cổ phần cảu aPVC tại PVR cho CTCP Tạp đoàn Đại dương và Công ty TNHH VNT.

Tải file chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX159.252,5 +159.247,0 (2.884.909,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX353.894,7 +353.866,0 (1.232.982,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.348,7 (2.262.652,9%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX16,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,6 +1,1 (14,7%) 3,23,1
UPCOM6,2 +0,8 (14,8%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược