PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giải trình KQKD: PVX lên tiếng về kết quả lỗ năm 2012

Theo PVX, nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2012 giảm so với cùng kỳ là do một số dự án công ty đang thi công chưa đến mốc thanh toán.

Sở GDCK Hà Nội vừa công bố văn bản giải trình kết quả kinh doanh quý 4 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX). Cụ thể:

Quý 4/2012 PVX lỗ (-669,4 tỷ đồng) giảm so với quý 4/2011 (-202,5 tỷ đồng) và năm 2012 lỗ (-1.520,5 tỷ đồng) giảm so với năm 2011 (87,2 tỷ đồng) là do:

Một số dự án PVC đang thi công chưa đến mốc thanh toán, một số dự án bị chậm so với tiến độ đề ra ban đầu, một số dự án đang tạm giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, dẫn đến sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của đơn vị giảm.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu năm 2011 của PVX là 89,1% trong khi năm 2012 tỷ lệ này là 99,2% dẫn đến KQKD của các đơn vị thành viên không đạt kế hoạch.

Các đơn vị thành viên của PVC có hoạt động kinh doanh BĐS gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, huy động vốn để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư dẫn đến KQKD quý 4 và lũy kế 2012 đạt thấp.

PVX cũng có những giải trình tương tự cho kết quả lỗ 675,8 tỷ đồng của Công ty mẹ trong quý 4/2012 và lỗ 1.221,9 tỷ đồng cả năm 2012.

Công văn chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX88.473,7 +88.468,3 (1.644.391,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX115.016,0 +114.986,0 (383.286,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.352,7 (2.853.888,1%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX26.542,3 +26.526,1 (163.741,1%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược