PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Thay đổi nhân sư: PVX bất ngờ thay đổi Tổng Giám đốc

Quyết định thay Tổng giám đốc thực hiện trong bối cảnh PVX đối mặt với nhiều khó khăn và thực hiện sau khi đã bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tuần trước.

Theo tin từ Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-mã CK: PVX), ngày 02/1/2013, Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Minh Ngọc giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty từ ngày 1/1/2013.

Ông Trần Minh Ngọc nguyên là Trưởng Ban Quản lý dự án Đóng mới giàn khoan tự nâng 60M nước thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Cùng với quyết định này, HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của ông Vũ Đức Thuận từ 1/1/2013. Quyết định miễn nhiệm theo quyết định điều động của PVN.

Trước đó, ngày 24/12/2012, Hội đồng Quản trị cũng đã ban hành quyết định số 619/QĐ-XLDK về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Hưng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -7,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,9 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược