PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: PVX thay đổi nhân sự

Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 01 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVX của TCTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/2013

Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc kiện toàn công tác nhân sự và thay đổi người đại diện pháp luật của PVC

Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 01 năm 2013

Địa điểm thực hiện: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tầng 25, Tòa nhà COE, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược