PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Phó Giám đốc PVR: Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVX

Ông Bùi Ngọc Hưng được bổ nhiệm làm phó TGĐ PVX từ ngày 17/12/2012.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) thông báo bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, PVX tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Ngọc Hưng - Phó Giám đốc CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí VN (PVR) giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVX.

Thời gian kể từ ngày 17/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược