PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVX – Market Vectors không còn là cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu đã bán: 828.400 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: PVX

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.277.468 CP (tỷ lệ 5,07%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 828.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.449.068 CP (tỷ lệ 4,86%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 18/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX0,1 -5,3 (-99,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX53.084,5 +53.054,5 (176.848,2%) 4,13,4
HSX513.147,0 +513.131,5 (3.310.526,0%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.831,3 (54.514,4%) 0,78,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược