PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVX – Market Vectors không còn là cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu đã bán: 828.400 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: PVX

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.277.468 CP (tỷ lệ 5,07%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 828.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.449.068 CP (tỷ lệ 4,86%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 18/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) 1,37,1
HSX6,2 0,0 (0,0%) 1,84,8
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM60,0 -10,1 (-14,4%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.819,6 (31.442,4%) 4,13,4
HSX44.236,9 +44.226,4 (421.203,8%) 3,04,2
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX88.473,8 +88.455,8 (491.421,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược