PVX

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: PVX lỗ hợp nhất 483 tỷ đồng

Riêng quý 3 năm nay PVX lỗ hợp nhất gần 14,5 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Dù kết quả kinh doanh hợp nhất khả quan hơn kết quả của riêng công ty mẹ nhưng nhà đầu tư không khỏi buồn bởi công ty tiếp tục lỗ 96,44 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 14,49 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011 công ty lãi ròng 26,74 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, PVX lỗ ròng 482,28 tỷ đồng, cùng kỳ lãi ròng 158,82 tỷ đồng.

Dư nợ phải trả cuối quý 3 lên tới 13.617 tỷ đồng trong đó vay, nợ ngắn hạn 2.887 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 1.454 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn cuối quý 3 đạt 13.683 tỷ đồng.

Lỗ chưa phân phối cuối quý 3 là 433,28 tỷ đồng.

Dòng tiền của PVX phụ thuộc nhiều vào mảng hoạt động tài chính. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.282 tỷ đồng nhưng nhờ có dòng tiền 1.318 tỷ đồng từ hoạt động tài chính (nhận thêm tiền vay 1.666 tỷ đồng và thu từ phát hành cổ phiếu 1.813 tỷ đồng) nên lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng dương 87 tỷ đồng kéo tiền và tương đương tiền tăng tương ứng lên 871 tỷ đồng.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 23.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 975,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 5.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX159.252,5 +159.247,0 (2.884.909,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX353.894,7 +353.866,0 (1.232.982,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.348,7 (2.262.652,9%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX16,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,6 +1,1 (14,7%) 3,23,1
UPCOM6,2 +0,8 (14,8%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược