PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Quyền lợi cổ đông: PVV - 29/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVV của CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 12, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội;

          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012;

+ Một số nội dung khác.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX353.894,5 +353.888,8 (6.208.574,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX265.421,1 +265.393,8 (972.138,4%) 4,13,4
HSX8.847,6 +8.827,4 (43.699,9%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.832,1 (57.165,5%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược