PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Giao dịch nội bộ: PVV - Ủy viên HĐQT đã bán 8.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400 CP (tỷ lệ 0%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Danh Long

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: PVV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.400 CP (tỷ lệ 0,03%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.400 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400 CP (tỷ lệ 0%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược