PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Giao dịch nội bộ: PVV - Ủy viên HĐQT đã bán 8.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400 CP (tỷ lệ 0%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Danh Long

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: PVV

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.400 CP (tỷ lệ 0,03%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.400 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400 CP (tỷ lệ 0%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố

- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,4 (-100,0%) 1,37,1
HSX176.947,3 +176.941,9 (3.295.007,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX115.015,9 +114.992,7 (495.658,3%) 4,13,4
HSX681.246,8 +681.237,5 (7.293.763,1%) 3,04,2
HNX5,3 +0,3 (6,0%) 2,23,5
HSX16,9 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược