PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Kết quả kinh doanh: PVV - Công ty mẹ lỗ hơn 43 tỷ đồng năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, PVV đạt 283,69 tỷ đồng doanh thu, giảm 57% và lỗ cả năm là 43,46 tỷ đồng trong khi năm 2011 đạt 1,03 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex -PVC (PVV)  thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 cảu công ty mẹ.

Theo đó, quý 4/2012 doanh thu thuần PVV đạt 88,37 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 11,06 tỷ đồng.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 98% cùng kỳ là 96% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 1,63 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước

Theo giải trình doanh thu thuần quý 4/2012 giảm mạnh so với quý 4/2011 là 60,57 tỷ đồng tương ứng giảm 40,66%.

Năm 2012 do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế khiến doanh thu xây lắp và doanh thu bất động sản của công ty không đạt kế hoạch đặt ra làm cho doanh thu và lợi nhuận công ty giảm mạnh.

Do giá vật liệu tăng cao dẫn tới giá vốn các công trình tăng theo làm cho giảm lợi nhuận của công ty.

Lũy kế cả năm 2012, PVV đạt 283,69 tỷ đồng doanh thu, giảm 57% và lỗ cả năm là 43,46 tỷ đồng trong khi năm 2011 đạt 1,03 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

88.37

148.94

-40.67%

283.69

666.22

-57.42%

Giá vốn

86.74

143.25

 

275.31

612.31

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

98.16%

96.18%

 

97.05%

91.91%

 

Lợi nhuận gộp

1.63

5.69

-71.35%

8.38

53.91

-84.46%

LNTT

-11.06

-14.91

 

-43.46

1.21

 

LNST

-11.06

-14.94

 

-43.46

1.03

 

 


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX159.252,5 +159.247,0 (2.884.909,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX353.894,7 +353.866,0 (1.232.982,6%) 4,13,4
HSX442.368,2 +442.348,7 (2.262.652,9%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX16,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,6 +1,1 (14,7%) 3,23,1
UPCOM6,2 +0,8 (14,8%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược