PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Công bố thông tin: PVV - Báo cáo quản trị công ty năm 2012

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vinaconex-PVC (PVV) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012 HĐQT đã tiến hành họp và lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 34 Nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư và các lĩnh vự khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược