PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVV - QLQ Đầu tư Chứng khoán Hapaco trở thành cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.714.000 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco

Mã chứng khoán: PVV

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 5.000.000 CP (tỷ lệ 16,67%)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 714.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.714.000 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,05%

Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/12/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 -0,1 (-7,7%) 1,37,1
HSX17.694,8 +17.689,5 (333.134,8%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX176.947,5 +176.921,7 (685.742,9%) 4,13,4
HSX17.694,8 +17.685,4 (187.146,7%) 3,04,2
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 2,23,5
HSX17,0 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược