PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Công bố thông tin: PVV vi phạm CBTT của cổ đông lớn

PVV giải trình vi phạm công bố thông tin của cổ đông lớn.

Từ ngày 4/4/2012 đến ngày 7/5/2012 cổ đông lớn của PVV đã giao dịch bán cổ phiếu PVV làm số lượng cổ phiếu sở hữu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% nhưng chậm báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu với UBCKNN.

Ngày 7/5/2012 Công ty tiếp tục giao dịch bán 400.000 CP làm tỷ lệ giảm xuống 4,3% và không còn là cổ đông lớn nhưng chậm công bố thông tin.

Công văn chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX681.246,8 +681.241,0 (11.705.171,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX176.947,5 +176.920,0 (643.345,4%) 4,13,4
HSX221.184,2 +221.163,5 (1.065.848,0%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX15,5 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược