PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Công bố thông tin: PVV vi phạm CBTT của cổ đông lớn

PVV giải trình vi phạm công bố thông tin của cổ đông lớn.

Từ ngày 4/4/2012 đến ngày 7/5/2012 cổ đông lớn của PVV đã giao dịch bán cổ phiếu PVV làm số lượng cổ phiếu sở hữu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% nhưng chậm báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu với UBCKNN.

Ngày 7/5/2012 Công ty tiếp tục giao dịch bán 400.000 CP làm tỷ lệ giảm xuống 4,3% và không còn là cổ đông lớn nhưng chậm công bố thông tin.

Công văn chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,4 (-100,0%) 1,37,1
HSX176.947,3 +176.941,9 (3.295.007,1%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX115.015,9 +114.992,7 (495.658,3%) 4,13,4
HSX681.246,8 +681.237,5 (7.293.763,1%) 3,04,2
HNX5,3 +0,3 (6,0%) 2,23,5
HSX16,9 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược