PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: PVV điều chỉnh kế hoạch 2012

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/11/2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVV của CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2012

Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năn 2012 của Công ty

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/11/2012


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX433.520,7 +433.515,3 (8.028.060,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX539.689,3 +539.658,9 (1.775.193,7%) 4,13,4
HSX35.389,6 +35.374,3 (231.204,5%) 3,04,2
HNX5,7 -0,3 (-5,0%) 2,23,5
HSX840.499,4 +840.482,7 (5.032.830,4%) 0,78,2
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược