PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Điều chỉnh kế hoạch 2012: PVV giảm 95% kế hoạch lợi nhuận

HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC (PVV – sàn HNX) đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2012.

Theo đó, PVV dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng năm giảm 42% từ 1.350 tỷ đồng, xuống 785 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất giảm 39% từ 950 tỷ đồng xuống 578 tỷ đồng và đáng chú ý nhất là chỉ tiêu lãi trước thuế hợp nhất tụt dốc từ 40 tỷ đồng xuống vỏn vẹn 2 tỷ đồng, giảm 95%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến điều chỉnh giảm từ 5-10% xuống 0%.

HĐQT thống nhất phương án trình và xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên.

Được biết, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PVV đạt 255 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ và hoàn thành 27% kế hoạch năm chưa điều chỉnh., lợi nhuận sau thuế âm 34,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 13,8 tỷ đồng.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược