PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Thay đổi nhân sự: PVV bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Thịnh bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC (PVV) thông báo quyết định của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh làm Phó Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thịnh là thạc sỹ Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm từ ngày 26/10 với thời hạn 5 năm.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược