PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

PVV: Thay đổi người được ủy quyền CBTT

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vinaconex-PVC (PVV) thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT.

 Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Kế toán trưởng sẽ là người công bố thông tin của công ty kể từ ngày 6/7/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX433.520,7 +433.515,3 (8.028.060,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX539.689,3 +539.658,9 (1.775.193,7%) 4,13,4
HSX35.389,6 +35.374,3 (231.204,5%) 3,04,2
HNX5,7 -0,3 (-5,0%) 2,23,5
HSX840.499,4 +840.482,7 (5.032.830,4%) 0,78,2
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược