PVV

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX)

Thay đổi nhân sự: Ông Trương Quốc Dũng lên nắm quyền Chủ tịch PVV

Bà Bà Tô Linh Hương khỏi HĐQT và công ty quyết định bổ nhiệm ông Dũng lên nắm quyền Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV) thông báo bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
 
Theo nội dung Nghị quyết, công ty bầu ông Trương Quốc Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.
 
 
 
Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, chánh văn phòng, giám đốc các Ban, đội, công trình, người đại diện công ty chịu trách nhiệm thi hành.
 
Trước đó, Bà Tô Linh Hương thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị CtyCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC kể từ ngày 21/6/2012;
 

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 28,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược