PVT

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HSX)

KQKD hợp nhất 9 tháng: PVT thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

9 tháng đầu năm, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí ( PVT) bất ngờ thoát lỗ nhờ hoạt động khác mang về gần 153 tỷ đồng lợi nhuận.

Doanh thu thuần quý III ở mức 1.032 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.

Dù hoạt động tài chính kỳ này lỗ 59 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 47 tỷ của cùng kỳ và các chi phí khác đều tăng nhưng công ty vẫn lãi ròng 35 tỷ đồng, tăng tới 169% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 16% nhưng hoạt động tài chính lỗ 246 tỷ đồng, cộng thêm chi phí quản lý tăng tới 60% khiến công ty lỗ thuần 72 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ ghi nhận tới 153 tỷ đồng lợi nhuận khác nên PVT có lãi ròng 122 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ và vượt 45% kế hoạch năm (84 tỷ đồng).


Theo - HOSE/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 2.326,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX88.473,8 +88.459,5 (618.597,6%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.150.777,1%) 1,65,1
HSX8.847,5 +8.830,4 (51.639,9%) 0,68,1
HSX291.963,2 +291.936,7 (1.103.730,5%) 4,24,1
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -6,0 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,8 +0,1 (0,8%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược