PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PVS - Market Vectors không còn là cổ đông lớn

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.400.300 CP (tỷ lệ 3,83%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000.300 CP (tỷ lệ 5,04%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.600.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.400.300 CP (tỷ lệ 3,83%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 20/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược