PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

BCTC kiểm toán 2012: PVS - Sau kiểm toán lãi công ty mẹ tăng thêm 46 tỷ đồng

So với báo cáo công ty tự lập, mức lãi sau kiểm toán tăng 6,44%.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần năm 2012 của PVS 7.591,4 tỷ đồng, tăng 97,6 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Cùng với những thay đổi trong các khoản chi phí và doanh thu, PVS báo lãi ròng 766,4 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập, tương đương mức tăn 6,44%.

Tại thời điểm cuối năm 2012, PVS có số dư tài sản tài chính gồm các khoản tiền, tương đương tiền, phải thu, đầu tư dài hạn và ký quỹ, ký cược tổng trị giá 7.427 tỷ đồng. Công nợ tài chính tại cùng thời điểm 6.237,8 tỷ đồng.

Công ty mẹ chưa xác định được giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày 31/12/2012 do chưa có những hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng.


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược