PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Sở GDCK Hà Nội: Việc chi cổ tức của PVS không trái quy định

Theo HNX, việc PVS không chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2012 cho phần cổ phiếu đang trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành là không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Báo ĐTCK số ra ngày 4/3/2013 đăng tải bài viết “Chốt quyền ngược, PVS có sai luật?” còn bỏ ngỏ câu trả lời về việc phân định đúng sai khi Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PVS) chỉ trả cổ tức trên phần cổ phiếu cũ, chứ không tính trên số cổ phiếu mới phát hành. Điều này đã gây bức xúc cho một số cổ đông của công ty này.

Tuy nhiên, khúc mắc này đã phần nào được giải đáp khi công văn trả lời PVS của Sở GDCK Hà Nội (HNX - nơi PVS đang niêm yết), do Phó tổng giám đốc HNX, ông Nguyễn Vũ Quang Trung ký ban hành vừa qua khẳng định: “Trên cơ sở thông tin nêu tại công văn hỏi của PVS thì việc Công ty không chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2012 cho phần cổ phiếu đang trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành là không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp PVS vẫn còn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để được hướng dẫn”.

Ngay sau khi nhận được văn bản trả lời của HNX, căn cứ vào tình hình thực hiện triển khai chi trả cổ tức cũng như theo một số văn bản pháp luật hiện hành và trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (về kế hoạch cổ tức năm 2012 là 15%/vốn điều lệ), ngày 6/3, PVS cũng đã có công văn trả lời cổ đông Trần Vũ Hải.

Theo đó, Công ty một lần nữa khẳng định, “danh sách hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2012 được lập vào ngày 17/1/2013 không bao gồm số cổ phiếu đang trong quá trình phát hành là không trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các quy định, quy chế trong lĩnh vực chứng khoán do UBCK, Trung tâm Lưu ký (VSD) và HNX đang áp dụng đối với các tổ chức niêm yết”.

Các văn bản được PVS viện dẫn là Giấy chứng nhận phát hành của UBCK ngày 23/11/2012 về việc tăng vốn của PVS, Nghị định 58, Luật Doanh nghiệp… Cụ thể, theo Giấy chứng nhận phát hành của UBCK về việc tăng vốn của PVS thì Công ty được phát hành cổ phiếu tăng vốn trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, theo khoản 11, Điều 4, Luật Doanh nghiệp thì “Cổ đông là người sở hữu ít nhất 1 cổ phiếu đã phát hành của CTCP”; Căn cứ Khoản 5, Điều 2 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thì “Cổ phần đã phát hành là cổ phần đã được nhà đầu tư thanh toán đầy đủ và những thông tin về người sở hữu được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông”. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức niêm yết do VSD quản lý, lập theo chức năng pháp luật quy định và các tổ chức niêm yết thừa nhận khi thực hiện lưu ký tập trung.

Thực tế, vướng mắc của PVS trong việc không chi trả cổ tức trên phần cổ phiếu đang trong quá trình thực hiện các thủ tục phát hành cũng một lần nữa cho thấy có những kẽ hở nhất định trong luật pháp chứng khoán, dẫn đến từng đối tượng cụ thể lại có những cách hiểu khác nhau.

Chia sẻ với ĐTCK, một chuyên gia trong ngành chứng khoán cho rằng, giá như luật quy định rõ hơn rằng, cổ phiếu đang trong quá trình thực hiện các thủ tục phát hành thì có được nhận cổ tức hay không thì đã không xảy ra khúc mắc như trên. Và nếu PVS lựa chọn cách chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức trước rồi mới thực hiện chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua/thưởng cổ phiếu phát hành thêm thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn ở một góc độ khác, có ý kiến cho rằng, từ sự việc này, cơ quan quản lý nên giảm thời gian từ lúc chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm đến khi cổ phiếu chính thức niêm yết bổ sung trên sàn để tránh giá cổ phiếu bị ảnh hưởng, khiến cổ đông thắc mắc và DN cũng mất công sức giải trình.
 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược