PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: PVS - Lợi nhuận ròng 2012 vượt 45% kế hoạch

Tuy các chỉ tiêu đều giảm so với năm trước nhưng so với kế hoạch khiêm tốn đề ra từ đầu năm thì PVS đã hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và vượt 45% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng CTCP DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PVS) công bố BCTC hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Mặc dù, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính quý 4/2012 của PVS chỉ giảm 6,5% cùng kỳ 6.389 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại có mức giảm tới gần 72% khi chỉ lãi 203 tỷ đồng.

PVS cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã hạch toán toàn bộ chi phí phát sinh của Dự án Bio Ethanol Dung Quất vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo đó chi phí giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 633,5 tỷ xuống 141 tỷ.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận khác giảm hơn 100 tỷ đồng, xuống còn 440,3 tỷ đồng cũng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh trong kỳ của PVS.

Lũy kế cả năm 2012, PVS đạt 24.538,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 0,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.216,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đã giảm hơn 23% so với năm trước, đạt 1.086,4 tỷ đồng.

Tuy các chỉ tiêu đều giảm so với năm trước nhưng so với kế hoạch khiêm tốn đề ra từ đầu năm thì PVS đã hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và vượt 45% kế hoạch lợi nhuận (750 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính Quý 4/20912 HN


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược