PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Phát hành cổ phiếu: PVS - Phát hành rồi trả cổ tức, cổ đông bị thiệt?

Thay vì chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền tỷ lệ 10% trước khi phát hành CP thưởng và chào bán cho cổ đông thì PVS lại làm ngược lại khiến cổ đông sở hữu CP mới phát hành thêm bị thiệt do giá điều chỉnh “oan”.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (HNX: PVS) thông báo ngày 10/12/2012 là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:3 và mua cổ phiếu với tỷ lệ 10:7. Sau ngày 10/12/2012, tổng số cổ phiếu PVS đang lưu hành là 446,703,141,000 cp và đã được điều chỉnh giá kỹ thuật xuống còn 13,600 đồng/cp.

Sau đó, PVS tiếp tục thông báo ngày 15/01/2013 là ngày GDKHQ chia cổ tức lần 1/2012 tỷ lệ 10% nhưng chỉ dành cho số cổ phiếu cũ (tức 2,978,020,940,000 cp). Tại ngày này, PVS tiếp tục điều chỉnh giá kỹ thuật trên tổng số cổ phiếu hiện hành (tức sau ngày 10/12/2012, tương đương với 446,703,141,000 cp), vô tình gây thiệt hại cho cổ đông đã nắm giữ PVS trước ngày 10/12/2012.

Sau đây là một ví dụ để cụ thể hoá hơn trường hợp này: Cổ đông A sở hữu 1,000 cp PVS trước ngày 10/12/2012 thì tổng số cp sau ngày 10/12/2012 là 1,500 cp (sau phát hành). Giá PVS tính đến trước ngày chia cổ tức 15/01/2013 là 15,800 đồng/cp.

Vào ngày 15/01/2013, giá cổ phiếu PVS đồng loạt điều chỉnh giảm xuống còn 14,800 đồng/cp do tiến hành chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Cổ đông A nhận được cổ tức 1 triệu đồng (do chỉ chia trên số lượng cp trước ngày 10/12/2012). Như vậy tổng giá trị tài sản cổ đông A sau khi chia là: 1,500*14,800+1,000,000 đồng= 23,200,000 đồng.

Trường hợp không có chi cổ tức, tại ngày 15/01/2013 thì tổng tài sản cổ đông A là: 1,500*15,800 = 23,700,000 đồng.

Như vậy, cổ đông A đã thiệt hại 500,000 đồng trên tổng số cổ phiếu mà mình sở hữu do cổ tức 10% chỉ dành cho 1,000 cp cũ, nhưng điều chỉnh giá kỹ thuật lại thực hiện trên 1,500 cp cả cũ lẫn mới.

Không những vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số cổ phiếu phát hành thêm lẫn cổ tức được chia vẫn chưa về đến tài khoản của nhà đầu tư. Điều này một lần nữa tạo nên rủi ro cho cổ đông nếu chẳng may thị trường tiếp tục có đợt điều chỉnh giảm.


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược