PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVL – PVF giảm tỷ lệ xuống 6,18%

Số lượng cổ phiếu đã bán: 570.000 CP.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PVL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.658.000 CP (tỷ lệ 7,32%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 570.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.088.000 CP (tỷ lệ 6,18%)

Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu danh mục đầu tư

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX18,0 -0,4 (-2,2%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 1,97,2
HSX44.236,9 +44.224,9 (368.541,0%) 2,04,3
HSX150.405,2 +150.401,9 (4.670.867,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (335.028,0%) 0,232,7
HNX0,0 -30,0 (-100,0%) 2,43,5
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 10,01,1
HSX513.147,6 +513.079,3 (751.214,2%) 3,44,9
HSX283.115,7 +283.101,4 (1.979.729,8%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược