PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: PVL điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVL của CTCP Địa ốc Dầu khí như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2012

Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,3 (-1,7%) -4,5-0,7
UPCOM24,0 -0,6 (-2,4%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,7 (146.138,3%) 2,04,3
HSX477.757,5 +477.754,1 (14.176.679,5%) 0,311,7
HSX221.184,0 +221.181,2 (7.733.607,3%) 0,232,7
HNX42,0 +1,2 (2,9%) 2,43,5
HNX13,6 +1,1 (8,8%) 10,01,1
HSX70.779,6 +70.710,6 (102.479,1%) 3,44,9
HSX17.694,9 +17.678,2 (105.857,4%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược