PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

Kết quả kinh doanh: PVL lỗ thêm 6 tỷ đồng trong quý 3

Lũy kế 9 tháng, PVL lỗ gần 22 tỷ đồng do chi phí dự phòng giảm giá đầu tư và chuyển nhượng cổ phần.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu Khí (PVL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Quý III/2012, PVL đạt doanh thu 1,5 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ. PVL lỗ hợp nhất 5,9 tỷ đồng, đây là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của PVL.

PVL giải trình lợi nhuận quý III giảm do Công ty cổ phần Đại ốc Dầu khí Sài Gòn có lợi nhuận giảm 543 triệu đồng, và công ty phân bổ lợi thế thương mại tăng 675 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, PVL đạt doanh thu 16,1 tỷ đồng, giảm gần 80% so với 9 tháng năm 2011. Công ty lỗ gần 22 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của PVL trong 9 tháng là 17 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Cụ thể, PVL trích lập dự phòng hơn 10 tỷ đồng cho khoản đầu tư 40 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam. PVL lỗ hơn 7 tỷ đồng do chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư phát triển Gia Phú và 1,56 triệu cổ phần CTCP Bất động sản Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, PVL hiện đang bán hàng tại 2 dự án PV Green House và PV Land Mark tại TPHCM. Số tiền thu được của khách hàng được ghi nhận là "Doanh thu chưa thực hiện" do PVL chưa bàn giao nhà. Doanh thu chưa thực hiện của công ty đã tăng 37 tỷ đồng trong 9 tháng.
 

Kết quả kinh doanh quý III/2012 của PVL
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: PVL


Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược