PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: PVL điều chỉnh kế hoạch 2012

Đến nay PVL vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3 và cũng không có thông báo gia hạn nộp.

CTCP Địa ốc Dầu khí (HNX: PVL) vừa có thông báo, ngày 14/11 sẽ chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Được biết, đến nay PVL vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3 và cũng không có thông báo gia hạn nộp.

Riêng 6 tháng đầu năm, PVL thực hiện được 14.5 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 16 tỷ đồng. Trong khi hồi đầu năm công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tới 779 tỷ đồng và lãi sau thuế 33.3 tỷ đồng. Như vậy khả năng công ty sẽ điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch 2012.


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược