PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

Công bố thông tin: PVL giải trình BCTC bán niên 2012

PVL thông báo công văn giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC hợp nhất bán niên năm 2012.

Về BCTC hợp nhất bán niên có soát xét 2012 của PVL, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến: Công ty chưa thu thập BCTC của CTCP Địa ốc dầu khí viễn thông (PVT), do đó khoản đầu tư vào công ty liên kết này đang được Công ty trình bày theo phương pháp giá gốc.

PVL cho biết, hiện PVT đang tiến hành đầu tư dự án Công trình Phê Lê Xanh với thời gian đầu tư dài nên hiện Công ty chưa phát sinh doanh thu; lợi nhuận.

Giải trình chi tiết xem tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,3 (-1,7%) -4,5-0,7
UPCOM24,0 -0,6 (-2,4%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,7 (146.138,3%) 2,04,3
HSX477.757,5 +477.754,1 (14.176.679,5%) 0,311,7
HSX221.184,0 +221.181,2 (7.733.607,3%) 0,232,7
HNX42,0 +1,2 (2,9%) 2,43,5
HNX13,6 +1,1 (8,8%) 10,01,1
HSX70.779,6 +70.710,6 (102.479,1%) 3,44,9
HSX17.694,9 +17.678,2 (105.857,4%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược