PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

Thay đổi nhân sự: PVL miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc của PVL còn lại 6 thành viên với ông Hoàng Ngọc Sáu , Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với  ông Chu Đức Lam để chuyển công tác kể từ ngày 1/10. Ông Chu Đức Lam là Thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế.

Trong tháng 6, PVL đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Quân và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Trưởng phòng kinh doanh thay thế. Như vậy, sau khi miễn nhiệm ông Chu Đức Lam, ban Tổng giám đốc PVL còn 6 thành viên với ông Hoàng Ngọc Sáu , Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.

6 tháng đầu năm 2012, PVL đạt doanh thu 14,6 tỷ đồng, công ty lỗ 16 tỷ đồng. PVL đang chào bán 2 dự án PetroVietnam Green House- Linh Tây, Thủ Đức và dự án PetroVietnam Landmark tại khu phát triển An Phú- Quận 2, TPHCM.


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược