PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

BCTC soát xét: PVL lỗ thêm hơn 10 tỷ đồng

Nguyên nhân do PVL điều chỉnh tăng chi phí tài chính trong kỳ từ 7,5 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, sau soát xét mức lỗ sau thuế 6 tháng của PVL hơn 16 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 5,8 tỷ đồng trước soát xét.

Báo cáo tài chính cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do PVL điều chỉnh tăng chi phí tài chính trong kỳ từ 7,5 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng. Do vậy, lỗ thuần 6 tháng sau soát xét của PVL tăng từ 22,7 tỷ đồng lên 33,4 tỷ đồng.

PVL cho biết, trong báo cáo chưa soát xét, chi phí tài chính tăng do việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCO Đầu tư phát triển đô thị Gia phú lỗ 7,5 tỷ đồng.

Chỉ tiêu

6 Tháng 2012 HN

Trước SX

Sau SX

Doanh thu thuần

14.66

14.58

Giá vốn

14.11

14.34

Lãi gộp

0.54

0.24

Doanh thu tài chính

0.09

0.09

Chi phí tài chính

7.53

17.95

CP Quản lý

15.86

15.85

Lãi thuần kinh doanh

-22.76

-33,48

LN Khác

16.94

17.4

LNTT

-5.81

-16.09

LNST

-5.83

-16.1


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược