PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

PVF đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PVL

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 03/08/2012 đến ngày 31/08/2012.

Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PVL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.658.000 CP (tỷ lệ 7,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/08/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,9 -0,3 (-1,7%) -4,5-0,7
UPCOM24,3 -0,3 (-1,2%) 1,97,2
HSX17.694,8 +17.682,7 (146.138,3%) 2,04,3
HSX477.757,5 +477.754,1 (14.176.679,5%) 0,311,7
HSX53.084,2 +53.081,3 (1.855.990,6%) 0,232,7
HNX41,0 +0,2 (0,5%) 2,43,5
HNX13,6 +1,1 (8,8%) 10,01,1
HSX265.421,5 +265.352,5 (384.568,9%) 3,44,9
HSX17.694,9 +17.678,2 (105.857,4%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược