PVL

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (HNX)

PVL: Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc

CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVL) thông báo Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Anh Quân để đảm nhiệm chức vụ mới.

Đồng thời, Công ty quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 6/6/2012. 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 651,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 125,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,0 +0,2 (0,8%) 1,97,2
HSX12,2 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX566.231,1 +566.227,8 (17.263.042,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (333.763,4%) 0,232,7
HNX16,3 +0,1 (0,6%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.299,0 (634.575,4%) 3,44,9
HSX336.199,8 +336.183,7 (2.088.097,8%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược